MENU

SAM (SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL)L'escola disposa del servei d'acollida matinal (SAM) amb els següents horaris i preus


OPCIO 1: de 8:00 a 9:00 (42 €/mes)
OPCIO 2: de 8:30 a 9:00 (28,50 €/mes)
Preu per dia esporàdic: 3,70€/dia


Podeu descarregar-vos l'imprès d'inscripció aquí:

 FITXA INSCRIPCIÓ SAM


També podeu fer la inscripció en línia al web de Dinàmic.